22 sierpnia 2022
29 października 2022
50,00 zł
21 października 2022
50,00 zł
18 września 2022
10,00 zł
18 września 2022
10,00 zł

Inne produkty

Czas dostawy: nie dotyczy

Produkt charytatywny: zakup w Polsce, wysyłka do Afryki lub zakup w Afryce

Moskitiera dla ubogich dzieci w Afryce.

 

Malaria każdego roku zabija 600 tysięcy ludzi. Najbardziej narażone są słabe organizmy dziecięce oraz kobiety w ciąży. We współpracy z misyjnymi ośrodkami zdrowia oraz lokalnymi partnerami wyposażamy ubogie rodziny w proste narzędzie chroniące przed ukąszeniem komarów. Pod jedną moskitierą śpi zazwyczaj kilkoro dzieci.  Koszt jednej moskitiery ratującej życie przed malarią wynosi 15 zł. Siatki kupowane są w Polsce lub w Afryce

 

 

15,00 zł

 

Moskitiera

    tel. 22 381 27 74      e-mail: biuro[at]dzieciafryki.com

2022, Fundacja Dzieci Afryki, KRS 0000331212

Dziękujemy pięknie!