18 września 2022
26 stycznia 2023
35,00 zł
20 stycznia 2023
14,00 zł
20 stycznia 2023
6,00 zł
20 stycznia 2023
6,00 zł

Inne produkty

Czas dostawy: nie dotyczy

Produkt charytatywny: zakup w Polsce, transport do Afryki lub zakup w Afryce

Wyposażenie medyczne dla ośrodka zdrowia.

 

Przychodnie i małe ośrodki zdrowia w Afryce zapewniają konsultacje lekarskie, diagnostykę i leczenie rutynowe. Skuteczność świadczeń zdrowotnych odbiega od standardów europejskich. Występuje niedobór pracowników medycznych, sprzętu diagnostycznego i lekarstw. Placówki zdrowia cierpią na brak prądu oraz dostępność do czystej wody. Środki na "Przychodnię" przeznaczone są na zakup sprzętu, urządzeń oraz mebli medycznych.  

 

10,00 zł

 

Przychodnia

    tel. 22 381 27 74      e-mail: biuro[at]dzieciafryki.com

2022, Fundacja Dzieci Afryki, KRS 0000331212

Dziękujemy pięknie!