Dziękujemy pięknie!

2022, Fundacja Dzieci Afryki, KRS 0000331212

    tel. 22 381 27 74      e-mail: biuro[at]dzieciafryki.com

Przychodnia

10,00 zł

 

Wyposażenie medyczne dla ośrodka zdrowia.

 

Przychodnie i małe ośrodki zdrowia w Afryce zapewniają konsultacje lekarskie, diagnostykę i leczenie rutynowe. Skuteczność świadczeń zdrowotnych odbiega od standardów europejskich. Występuje niedobór pracowników medycznych, sprzętu diagnostycznego i lekarstw. Placówki zdrowia cierpią na brak prądu oraz dostępność do czystej wody. Środki na "Przychodnię" przeznaczone są na zakup sprzętu, urządzeń oraz mebli medycznych.  

 

Czas dostawy: nie dotyczy

Produkt charytatywny: zakup w Polsce, transport do Afryki lub zakup w Afryce

Inne produkty

5,00 zł
20,00 zł
35,00 zł
18 września 2022